دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 phone volume    023-33329153

New

 

 

 

Shop New

 

OFF

 

Shop Now

دروایس داروگستر

یک تولید کننده در هر شاخه از صنعت هنگامی موفق خواهد بود که از وضعییت  و مشخصات حصول اجزائ ومواد اولیه مصرفی محصول و نحوهارائه به بازار آن  آگاهی و آشنایی کامل داشته باشد . آگاهی  ودانش  یک عامل بسیار قوی در تضمین و اطمینان از سرمایه گذاری بشمارمیرود .تجربه و دانش موجود در تولید-بازار در یک تیم منسجم و عالی  ما را بر آن داشت تا قدم در این راه پر فرازو نشیب نهیم.


1